La Moderna, l’Escola de Música Moderna de Girona

LA MODERNA

La Moderna és una escola amb més de 35 anys d’història profundament arrelada a la ciutat de Girona, Salt i la seva comarca. L’escola manté la clara vocació de ser un agent educatiu que col·labori a la cohesió i dinamització social i cultural del seu entorn, sense oblidar la formació de futurs músics des de la qualitat i la millora permanent.

MISSIÓ

Facilitar l’accés a la pràctica musical al màxim nombre de persones i col·lectius fent xarxa local amb el conjunt d’agents socials, culturals i educatius amb una mirada de ciutat educadora.

VISIÓ

Ser un servei de formació artística amb capacitat d’innovació i de transformació social que esdevingui referencial.

VALORS

Compromís amb la qualitat educativa i amb la pràctica artística entesa com un espai de socialització i de gaudi al servei de la ciutadania. Estar activament vinculats amb la vida cultural i social de l’entorn. Posar un granet de sorra en el foment de la sensibilitat artística de la ciutadania i potenciar la participació en els esdeveniments culturals del territori, generant més necessitat de consum de cultura entre els joves i el seu entorn més proper.